click

PLAY 

Kabinete kier yega na un maneho mas efektivo pa saka e pueblo di Hulanda Karibense for di pobresa

Riba pregunta di Tweede Kamer kon e kabinete hulandes den e añanan ku ta bini realmente ta bai stimulá ku un parti di e pueblo boneriano ta bai sali for di un situashon di pobresa, sekretario di estado Raymond Knops ta kontestá ku e kabinete a komprometé su mes ku e ponementu di e punto di salida (ijkpunt) pa e mínimo sosial pa baha e kostonan haltu di bida i mehorá e posishon di entrada di habitantenan di Hulanda Karibense.


Den e raportahe di adelanto di e punto di salida di siguransa di eksistensia Hulanda Karibense di yüni 2019 a duna informashon tokante e forma kon kabinete kier logra e metanan aki. Dia 25 di mart último kabinete a anunsiá medidanan di emergensia pa Hulanda Karibense en konekshon ku COVID-19, ku ta kuadra ku e medidanan pa Hulanda Europeo. Mirando e konsekuensianan grandi ku e krisis aki ta trese pa Hulanda Karibense, kabinete a tuma medidanan adishonal ku bista riba e efektonan sosial-ekonómiko di e krisis.

Asina por bisa ku a pone sostén finansiero disponibel pa por baha (temporalmente) e kosto di bida i a pone 500.000 euro pa por finansiá paketenan di kuminda, inkluso produktonan di higiëna, pa gruponan vulnerabel di Hulanda Karibense, i kaminda ta nesesario tambe yuda ku e distribushon di esakinan.


Ku e reakshon di kabinete riba Raad van State i e rapòrt di IBO gobiernu kier reforsá e kordinashon di Den Haag i e koperashon ku Hulanda Karibense mas aleu. Ku esaki kabinete kier sigui traha pa atendé ku e situashon aki di un forma mas integral i multidisiplinario. Esaki ta bon tambe pa e ambishondi e kabinete aki pa mehorá e perspektiva sosial-ekonomiko na Hulanda Karibense. Poniendo inisiativanan di maneho kuadra ku otro i guiá e prosesonan pa medio di kordinashon i buskando koperashonku e entidatnan públiko, lo por yega na un maneho mas efektivo, segun Knops den su karta.

Bon FM 102.7 | Kaya Irlanda 11 | Ofisina 717 2102 / Studio 717 3102 | bonfm@hotmail.com