click

PLAY 

Seramentu di skolnan no tabata na nodi

Durante e programa Bon dia Boneiru gezaghebber Edison Rijna a papia tokante kosnan ku no a bai bon den atendementu ku e situashon di corona virus. Un di esakinan tabata e seramentu di skolnan. Segun gezaghebber Rijna, no tabata na nodi pa a sera skolnan i e ta kere ku na final hendenan lo realisá esaki tambe.


“Esaki ta un les tambe ku mi ta siña. Bo ta haña ‘preshon’ pa sera skol, ora bo sera skol bo ta haña preshon ‘si anto kiko mi te hasi ku mi yu na kas’. Kiermen e mesun personanan ku ta grita pa sera skol tin ku realisá ku ora bo sera e skol ei bo ta sintá ku bo yu na kas”, segun Rijna. Konstantemente Rijna ta hañ’e den tipo di kosnan asina ora di tuma desishon, mientras ku e ta bisa aserka ku no por tene tur hende kontentu.


E habrimentu bèk di skolnan tambe a tuma su tempu. Rijna ta bisa ku unabes bo para e aparato, pa bo start e bèk bo tin ku prepará, bo tin ku traha protokòl i bo tin ku train maestranan. Bo mester tin tur kos bon regla pa ora skol habri bèk e habri bon tambe. Skolnan a habri bèk dia 11 di mei, pero for di e di tres pa di kuater siman di april tabata sa kaba ku kier a habri skol, pero tabatin mester di tempu pa por a hasi esei.


Segun gezaghebber Rijna, “na e momentu ei a tuma e desishon. Mi ta kere ku tabata e miho desishon na e momentu ei, sino por ta e situashon por a kambia kompletamente. I e momentu ei nos no tabata sa tampoko si tabatin brote. Papia despues ta fasil, pero na e momentu ei mester tuma desishon i e desishon ei a wòrdu tumá”.

Bon FM 102.7 | Kaya Irlanda 11 | Ofisina 717 2102 / Studio 717 3102 | bonfm@hotmail.com