click

PLAY 

Tim Muller lo no okupa e funshon di sekretario di Boneiru mas

Tim Muller kende lo a bai traha komo Sekretario di entidat públiko di Boneiru, a informá Kolegio Ehekutivo ku e no ta asumí e enkargo mas. 

E motibu di su desishon ta un kombinashon di faktor: e situashon vulnerabel ku Saba a kai aden debí na krísis di corona  i konsiderashonnan personal. A yega na e desishon den bon konsulta entre representantenan di ambos Kolegio Ehekutivo. Kolegio Ehekutivo di Boneiru tabata kontentu ku binida di Tim Muller, pero tin komprenshon pa su eskoho en bista di e sirkunstansianan partikular.  

Ta inisiá mas pronto posibel e prosedura pa reklutá kandidato pa e funshon di Sekretario di entidat públiko Boneiru. 

Bon FM 102.7 | Kaya Irlanda 11 | Ofisina 717 2102 / Studio 717 3102 | bonfm@hotmail.com