click

PLAY 

Triángulo Boneiru ta preokupá ku violensia ku ta oumentando den sentro di siudat

E Triángulo ta dediká su mes diariamente pa promové e seguridat di e komunidat di Boneiru. Bou di esaki ta kai tambe seguridat di un i tur ku ta partisipá na e bida nokturno. Durante di e simannan tras di lomba violensia den sentro di siudat a oumentá fuertemente, ademas ta e kaso ku mas frekuente no ta duna oido na òrdu di polis. Tambe ta parse ku poseshon di arma ta oumentando.

Ta sumamente importante pa komunidat por hasi uso di lugánan públiko i lugánan di sali, na un manera sano pero espesialmente na un manera seif. Mas i mas ta sosodé ku ta hasi mal uso di alkohòl i probablemente supstansianan narkótiko, i ta krea molèster den sentro di siudat. E molèster ta konsistí di tantu molèster di zonido komo di butamentu di ‘fever’ riba kareteranan públiko i esaki ta bai over na bringamentu i asta strobamentu di- òf atake riba polis.

E Triángulo a bini huntu pa reuní tokante posibel solushon pa e problema aki i banda di kontròl i akshon mas intensivo di polis, lo sigui investigá ku si medidanan mas estrikto manera listramentu preventivo, supervishon dor di kámara, prohibishon pa uso di glas, prohibishon di area i seramentu di establesimentunan ta nesesario. Naturalmente konsulta mas aleu lo tuma lugá ku tur otro instansia di outoridat i tambe ku gobiernu lokal. Triángulo ta hasi un yamada na empresarionan tambe pa tuma medida.

Triángulo ta haña sumamente importante ku polis por ehersé su tareanan, i ta haña inaseptabel ku ta usa violensia kontra supervisornan òf polis. Den ehekushon di tareanan di polis seguridat di un i tur ta prioridat i polis lo no duda pa logra esaki tambe den su aktuashon.

Nos seguridat ta un interes komun kaminda nos komo habitante, empresario i bishitante di Boneiru tin parti den dje. P’esei tambe e ta un responsabilidat di nos tur. Triángulo ta urgi un i tur ku ta partisipá na e bida nokturno pa tene nan mes na e lei- i reglanan i pa laga polis hasi su trabou.
Huntu nos ta tene Boneiru seif.

Bon FM 102.7 | Kaya Irlanda 11 | Ofisina 717 2102 / Studio 717 3102 | bonfm@hotmail.com